Unikátny objav zo Zemplyna – našli sa kúpele, modla archanjela Michaela aj Svätoplukova minca!

Arabské správy z desiateho storočia dokladujú, že na území Čiech Slovania v tej dobe platili plátnom – odtiaľ slovo platiť. Malé plátenné kúsky slúžili ako prvé bankovky. Slovania predbehli moderný finančný svet minimálne o celé jedno milénium. Používali naši predkovia aj mince? Doteraz sa myslelo, že sa používali iba železné hrivny.

Mince sa na území Slovenska razili pred Slovanmi, napr. keltské biateky, ale razili sa aj tesne po Svätoplukovej vláde, preto nie je najmenší dôvod pochybovať o tom, že boli razené aj za kráľa Svätopluka, hoci sa nikdy nenašla žiadna minca – až doteraz.

Unikátna minca

Nedávno ma ako odborníčku na slovenský stredovek kontaktoval americký archeológ pôsobiaci na východnom Slovensku, prof. James Williams. Pri tejto príležitosti som sa dopočula o unikátnom objave zlatej mince, ktorá sa našla pri exhumácii hrobu istého biskupa Emerána pod kostolom sv. Michala archanjela v Michalovciach, na ktorej bol nápis Svuentiepolco Rex Sclavorum et Hungarorum, teda Kráľ Starých Slovákov a Maďarov.

Tím slovenských archeológov pod vedením prof. Jamesa Williamsa objavil unikátnu mincu s menom nášho kráľa Svätopluka. Nápis na minci v latinčine znie: SZVUENTIEPOLCO REX SCLAVORUM ET HUNGARORUM, v preklade: Svätopluk, kráľ Starých Slovákov a Maďarov. Minca je datovaná do roku 872, teda do času najväčších územných ziskov slávneho kráľa.

O tento senzačný objav sa zaslúžil tím slovenských archeológov pod vedením amerického vedca, prof. Jamesa Williamsa z coloradskej University of Arnington. Výpravu financovala treťosektorová organizácia Közeg Hungaria spolupracujúca s Maďarským archeologickým ústavom. Meno prof. Williamsa nie je odborníkom neznáme. Preslávil sa napríklad objavením Jaskyne strateného času v dolnoegyptskom Memfise.

Podľa tímu prof. Williamsa nález Svätoplukovej mince poukazuje na to, že Maďari museli prísť do Karpatskej kotliny omnoho skôr, ako sa pôvodne myslelo, a že územiam, ktoré obsadili, vládol už vtedy kráľ Svätopluk. Williams sa nazdáva, že latinský nápis na minci a absencia slovenčiny dokazujú, že kráľ Svätopluk bol v skutočnosti etnický Maďar, napravdepodobnejšie potomok kráľa Atillu. Slovenskí archeológovia túto domnienku podporujú, nakoľko aj správa z arabských prameňov hovorí, že kráľ Svätopluk pil kobylie mlieko, čo bývalo zvykom práve u kočovných kmeňov, akými boli aj Starí Maďari. Podľa prof. Williamsa ide o prevratný objav, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou prepíše učebnice slovenského dejepisu a pravdepodobne premenuje Veľkú Moravu na Veľké Uhorsko. Ja len nechápem, prečo nám slovenskí archeológovia tento objav doteraz nepotvrdili!!! Načo zase čakajú?! To musím so všetkým novým prísť zakaždým iba ja, obyčajná amatérka???

Zemplyn

Tento objav storočia je o to výnimočnejší, že sa pri výkopoch v kostole našli aj pozostatky, predstavte si, plynového kúrenia starej pohanskej svätyne. Malo ísť o prírodný výver plynu, nad ktorým už od 2. storočia pred n. l. stála kamená pohanská svätyňa s večným ohňom. Táto sa neskôr premenila na termálne kúpele a ešte o čosi neskôr na nerestnicu, inými slovami bordel. S nástupom kresťanstva obsadila miesto posvätného ohňa kresťanská cirkev. Bol to práve nedávno pápežom vysvätený biskup Emerán, ktorý na mieste pohanskej svätyne postavil trojloďový kostol s bazilikou.

Pohanská svätyňa bola zdrojom nielen večného ohňa, ale neskôr aj horúcich radovánok. Vďaka prakticky neobmedzenému zdroju tepla bola svätyňa neskôr prerobená na saunu, ktorá sa po staroslovensky nazyvala izba. Podľa Williamsa a jeho slovenského tímu tu maďarský kráľ Svätopluk trávil radovánky so svojimi konkubínami, po staroslovensky nazývanými ľubodejky. Z dobových prameňov je známe, že konkubíny mu vyčítal aj Metod, keď na našom území so svojím bratom Cyrilom prekladali Sväté Písmo do maďarského jazyka.

Prof. Williams odvodzuje meno Svätopluka z maďarského Szent-pulók, čo vraj znamená „nadradený nad ľudí“. Názov Zemplyna zase odvodzuje od pohanskej svätyne s večným ohňom. Nehláskuje názov Zemplína s mäkkým i, ako to zodpovedá súčasnej slovenskej gramatike, ale s ypsilonom, teda Zemplyn. To podľa neho etymologicky predstavuje zem, z ktorej uniká plyn, inými slovami plynná zem. Poukazuje na fakt, že okolie Zemplyna bolo močaristé, pričom hnilobné baktérie produkovali bioplyny, ktoré sa uložili v bridliciach hlboko v zemi. Tomu zodpovedá aj názov rieky Hnilec, od hnilobných baktérií. Zo slovenskosti názvu Zemplyna odvodzuje, že toto územie museli pred Maďarmi obývať Slováci. Jeho slovenský tím tu však nabáda k opatrnosti, pretože to nezodpovedá všeobecne uznávanej teórii o tom, že Slováci prišli na územie Slovenska až v 15. storočí s kolonizáciou husitských Bratríkov.

Tajomstvo biskupa Emerána

Zaujímavý je aj nález samotného hrobu biskupa Emerána. Podľa dostupných informácií bol predmetný biskup pochovaný s koženou modlou. Samotná pomôcka sa stala vo Williamsovom tíme predmetom ešte väčších dohadov než unikátna minca a v niekom môže vyvolať otázku o sexuálnej orientácii predmetného biskupa. Hoci kožená pomôcka svojím tvarom veľmi pripomínala kožené dildo, naplnené plsťou, slovenskí archeológovia, naslovovzatí odborníci v danej oblasti, nabádajú, aby sme nepodľahli prvoplánovému ľudovému výkladu. Podľa nich sa v skutočnosti jedná o religióznu figurínu archanjela Michaela s roztiahnutými krídlami. Smutne dodávajú, že jeho hlava sa, žiaľ, nezachovala. Biskup Emerán tak podľa nich zomieral oddaný viere, zvierajúc na poslednej ceste v rukách archanjela Michaela, ktorému na začiatku svojej kariéry zasvätil kostol.

Náboženské vyobrazenie archanjela Michaela, patróna kostola sv. Michala v Michalovciach. V hornej časti vidno jeho roztiahnuté krídla, hlava sa však nezachovala.

Záver

Podľa posledných informácií sa už v Maďarsku spustila zbierka na osadenie jazdeckej sochy maďarského kráľa Svätopluka v Košiciach. Maďarské vlastnecké hnutie Közeg Hungaria vraj plánuje sochu nainštalovať ihneď po skončení koronavírusovej krízy, pričom na nej má byť vytesaný nápis zlatými staromaďarskými runami v maďarskom jazyku – Svätopluk, kráľ Starých Maďarov. Už teraz z ich radov prichádzajú úvahy o tom, či Svätopluk bol jediný maďarský vladár v slovenských dejinách. Podľa niektorých slovenských archeológov sa vraj bude treba zamyslieť aj nad maďarskou etnicitou Pribinu.

Prof. Williams plánoval odovzdať Svätoplukovu mincu Slovenskej republike, keďže bola nájdená na slovenskom území, ale slovenskí archeológovia z jeho tímu boli zásadne proti, ba dokonca zvolali kolokvium, na ktorom žiadali, aby sa minca nevystavovala na Slovensku, ale v Maďarskom národnom múzeu v Budapešti, kam podľa nich maďarský kráľ po správnosti patrí. Nebolo by to prvý raz, čo takto rozhodli, pretože, ako vieme, veľmoža z hrobu pri Poprade tiež prehlásili za Germána a po správnosti ho nechali odviezť do Nemecka.

Keď som sa nedávno opäť pokúšala nakontaktovať na prof. Williamsa, jeho žena mi odkázala, že ho v Maďarsku zastihla koronavírusová kríza, a preto sa nemá ako dostať na Slovensko na ďalší archeologický výskum. Po dlhšom pátraní som však zistila, že je v skutočnosti hospitalizovaný na psychiatrickej klinike v Debrecíne. Týmto mu, ako aj jeho tímu, želám veľa duševného zdravia a skoré uzdravenie.

No tak neviem. Čo si o tom myslíte? Ja si myslím, že je drzosť, že sa tu zase zamlčiava naša utajená slovenská história! Treba s tým konečne niečo robiť! Už čoskoro prinesiem viacej informácií! Tu treba konať a napísať o tom knihu! Asi k mojim gej románom pribudne aj nejaké historické zamyslenie.