Gej vianoce pre falošného vlastenca a falošného kresťana Štefana Harabina

Štefana Harabina si vážim ako sudcu, ktorý sa nebojácne postaví každej nespravodlivosti, trebárs aj keď má ísť proti všetkým. Ja som rovnaký typ človeka, je mi jedno, aká presila proti mne stojí , ja si idem za svojím, aj keď to môže prinášať nepopularitu. Som človek princípov, nie strachu.

Dúfala som, že budem môcť voliť Harabinovu stranu Vlasť ako nádej pre tolerantné a slovenské Slovensko. Ibaže udalosti posledných dní ukazujú, že Harabin nie je až taký dobrý adept pre môj hlas. Ak som si myslela, že jeho kresťanské blúznenie je len vedľajším produktom jeho boja za slovenskosť a že sa to bude dať nejako prehltnúť, mýlila som sa. Ale jeden nikdy nevie, možno raz zmení názor.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=296&v=Nnfsn9VUoWI&feature=emb_logo

LGBTI propaganda a gender ideológia

Priznám sa, že Štefan Harabin ma nemilo priklincoval svojím odmietavým postojom k LGBTI propagande a gender ideológii. Nedávno došiel so svojou partičkou pred centrálu Iniciatívy Inakosť a začal tam vybliakavať do megafónu veci, s ktorými som bytostne nesúhlasila. Tak som si vlastne uvedomila, že v budoročných parlamentných voľbách nemám koho voliť. Je mi to ľúto, lebo rada by som volila Vlasť, ale neviem, nedá sa mi, mám s tým problém, uvidím. Liberálnych šialencov voliť nemôžem, lebo tí lížu ritné dierky NATO-u a Bruselu a všetko protislovanské a protivlastenecké je pre nich dosť dobré.

Kresťanský žido-rímsky model

Prečo sa mi bridí Harabinova Vlasť? Vadí mi, že presadzuje kresťanskú rodinu, kresťanské tradície. Pritom kresťanstvo je žido-rímske náboženstvo, nie slovenské, so žido-rímskymi hrdinami, nie so slovenskými, ospevuje Izrael ako zasľúbenú zem, nie Slovenskú zem. Pre mňa je a naveky bude práve Slovensko tou zasľúbenou a posvätnou zemou. Nemám prehodenú identitu, aby som ako Slovenka velebila krajinu za tromi horami a tromi moriami.

Keď sa správate ako doktor Mengele

Harabinov postoj ku gejom považujem za urážlivý, aj keď Harabin vyhlasuje, že proti gejom nič nemá. Je to také schizofrenické a úchylné hladkanie doktora Mengeleho, ktorý ide odpraviť svoju ďalšiu pokusnú obeť v mene nájdenia nového lieku. Takže ty ako homosexuál mi nevadíš, ale ak budeš tvrdiť mojim deťom, že homosexualita je v pohode, tak pôjdeš do basy…

Poďme si rozobrať niektoré výroky Štefana Harabina z jeho cirkusového vystúpenia pred Iniciatívou Inakosť. Štefan Harabin sa v ňom na úvod prihovára k vlastenkám a vlastencom.

Aj gejovia a lesby sú slovenskí vlastneci

Milý p. Harabin, musím Vám prezradiť jedno veľké tajomstvo – aj medzi homosexuálmi sú VLAS-TEN-KY a VLAS-TEN-CI. Nepokúšajte sa ukradnúť si vlastenectvo len pre kresťanských heterosexuálov.

Pohanské mnohoženstvo oproti kresťanskému manželstvu

Harabin ďalej tvrdí, že strana Vlasť má v programe ochranu tradičnej normálnej kresťanskej rodiny, ochranu suverenity štátu a tak ďalej.

Tu treba povedať, že p. Harabin zavádza. Kresťanská rodina nie je ani tradičná, ani normálna. Kresťanská rodina, teda manželstvo jedného muža a jednej ženy, je biblický výmysel. Starí Slovania poznali mnohoženstvo a práve mnohoženstvo viedlo k hojnému rozšíreniu a rozmnoženiu Slovanov. V mnohoženstve žiadna žena nevyšla nazmar, lebo sa pre ňu vždy našiel nejaký samček. Kresťanský model rodiny nevedel nájsť samčeka všetkým ženám, najmä nie po vojnách, kedy chýbala veľká časť mužskej populácie. Jeden muž dokáže oplodniť mnoho žien, preto mnohoženstvo v časoch vojnových bolo konkurenčnou výhodou a asi aj nutnosťou pre prežitie národa. Touto rodinnou konkurenčnou výhodou Slovania získali prevahu v Európe. Aj kresťanské rodiny mali mnoho detí, často šesť až deväť, niekedy aj viacej, ale nie všetky ženy mali manžela, takže percentuálne menej žien u kresťanov rodilo deti ako u slovenských pohanov.

Falošný vlastenec

Ak by sme sa mali vrátiť do minulosti, tak by sme sa nemali vrátiť k tradičným hodnotám, ale k PôVODNÝMPôVODNÉ hodnoty sú tie vlastenecké, slovanské, slovenské. Treba sa vrátiť do doby, keby Slovensko bolo ešte slovenské a nepodmanené žido-rímskym duchovnom. Podľa môjho mienenia skutoční vlastenci chcú slovenský model rodiny, nie židovsko-rímsky. Harabin mi vyznieva ako duchovný sluha žido-rímskeho duchovna, nie hlásateľ slovenského pôvodného drevného duchovna. Tu je aj odpveď na to, prečo považujem Harabina za falošného vlasteneca. Skutočný vlastenec háji slovenské duchovno a velebí slovenských hrdinov. Pán Harabin možno raz pochopí pointu môjho odkazu a dospeje k osvieteniu a hlavne k oslobodeniu sa, lebo darmo bude nadávať na Brusel, NATO, slniečkarov a šorošovcov, keď bude pokorne skláňať hlavu pred neslovenským duchovnom. Je to také – po kresťansky povedané – farizejstvo. Alebo po pohansky povedané – také nevedomstvo.

Kto má normálnu rodinu, nech zdvihne ruku

Hovoriť o normálnej kresťanskej rodine je trochu urážajúce pre moslimské alebo ateistické rodiny. Moslimovia majú tiež normálne rodiny, trebárs sú aj mnohoženské. Ateistické rodiny, hoci sobáš neprebehol v kostole, sú tiež normálne. Harabin vyzdvihuje kresťanský model rodiny oproti iným modelom, čím ostrakizuje mnohých ľudí, ktorí nezdieľajú kresťanské hodnoty.

Slováci mali registrované partnerstvá už za Cyrila a Metoda

Okrem toho Harabin asi nevie o tom, že do kresťanského modelu rodiny patria aj rovnakopohlavné zväzky. Kresťanské obrady pobratimstva, resp. posestrimstva sa zachovali práve v odpise cyrilských textov – dar, ktorý nám Slovákom dal práve homosexuál Cyril, vynálezca slovenského písma. Ja som na tému pobratimstiev spracovala obsiahly článok Dúhový Pochod Hrdosti alebo Strachu, základné pravdy a cirkevné Pobratimstvo v Svätoplukových časoch. Tu je krátka ukážka z obradu:

Kňaz spraví modlitbu pred stolom:

Pán Boh všemohúci, ktorý si stvoril ľudí na Tvoj obraz a podľa Tvojej chuti a dal im večný život, ktorých tešilo, že Tvoji svätí a slávni apoštoli Peter a Pavol, a Filip a Bartolomej, boli spojení spolu nie prostredníctvom krvi, ale vernosťou a láskou, ktorí považovali za potrebné sa stretnúť, aby svätí mučeníci Serge a Bacchus mohli byť spojení spolu, požehnaj tiež týchto Tvojich služobníkov, _______ a _______, spojených spolu nie pôrodom, ale vierou a láskou. Dopraj im, aby sa ľúbili navzájom, nech pokračujú bez závisti a bez pokušenia po všetky dni ich životov, prostredníctvom sily Tvojho Svätého Ducha a modlitieb Svätej Matky Boha a všetkých Tvojich svätých, ktorí Ťa velebili počas vekov.

(Zvolanie) Lebo Tvoja je moc a Tvoje je kráľovstvo, Tvoja je sila [a sláva. V mene Otca, Syna a Ducha Svätého, teraz a navždy. Amen.] v.
Kňaz zvýši hlas a modlí sa: Pokoj všetkým.
Dekan: Milujme sa navzájom.
Potom kňaz pobozká pár a oni seba navzájom. Potom sa dekan modlí: Pokloňme naše hlavy pred Pánom.

Falošný kresťan

V cirkevných pobratimstvách tkvie aj odpoveď, prečo považujem Štefana Harabina nie iba za falošného vlastenca, ale aj za falošného kresťana. Je to logické, lebo ak kresťania v minulosti uzatvárali a akceptovali zväzky osôb rovnakého pohlavia, musí správny kresťan takéto zväzky akceptovať aj dnes. Veď nie nadarmo boli umučení kresťanskí pobratimovia Sergius a Bacchus. Ich kresťanský odkaz lásky aj napriek neprajnosti žije dodnes.

Ostrakizovanie homosexuálov zo strany sudcu prekvapuje

Štefan Harabin ďalej hovorí, že už teraz má pripravený zákon o zákaze propagácie LGBTI, gender ideológie, propagácie pedofílie a rôznych sexuálnych zvráteností. Inšpirovali sa vraj po vzore a skúsenostiach v Rusku, kde prezident Putin už v roku 2013 podpísal taký zákon, ktorý vraj jasne hovorí, že akákoľvek kampaň týchto sexuálnych zvráteností a ovplyvňovanie mysle mladých ľudí, mladistvých a detí bude niesť so sebou trestnoprávnu zodpovednosť. Vraj, keď je zákaz propagácie alkoholu a cigariet, tak legislatívne nám nič nebráni v tom, aby sme aj túto agendu, ktorá rozkladá náš štát, jednoducho pokryli trestnoprávnou zodpovednosťou.

Všetko zlo pochádza z Biblie

Nebavme sa teraz o propagácii pedofílie, lebo akty pedofílie sú trestné. Takže nemiešajme hrušky s jablkami. Avšak homosexuálne akty trestné nie sú. Takže o čo tu vlastne ide? Nechápem, ako môže deťom uškodiť, ak budú počuť od niekoho, že byť gejom je v poriadku, že aj mladý gej chlapec môže žiť v dospelosti plnohodnotný a naplnený citový a sexuálny život. Harabin sa riadi žido-rímskou morálkou, nakoľko odsudzovanie homosexuálneho styku pochádza práve z Biblie, kde je takýto styk označovaný slovom ohavnosť. Homosexuálny styk nie je ohavnosť. Análny sex alebo orálny sex prevádzkujú aj heterosexuálne páry. Treba si uvedomiť, že koncept dobra a zla sme prebrali hlavne z Biblie, takže všetko zlo u nás má vlastne biblický základ.

Rusko má celú cestu ešte len pred sebou

Štefan Harabin by ako sudca, dokonca skúsený sudca Najvyššieho súdu, mal vedieť, že zavedením trestu za propagandu LGBTI mladistvým sa ostrakizujú práve mladiství homosexuáli. Navyše vytvára sa priestor na vydieranie homosexuálov – neurobíš, čo chceme? Tak ťa udáme, že si našim deťom propagoval homosexualitu. Stačí, že sa nájde zopár falošných svedkov, ktorí v božom mene a prísľube vstupenky do Nebeského kráľovstva môžu krivo svedčiť. Harabin vytvára nepriateľské a neprijímajúce prostredie pre mladých homosexuálov. Keď bude nejaký mladý homosexuálny chlapec dospievať, môže sa báť prejaviť svoju orientáciu, len aby sa nestal predmetom šikany, výsmechu, vydierania. Propagovať akceptáciu voči ľuďom s vymenenými rodmi nemôže byť trestné. Harabin si myslí, že koná ako kresťan, ale v skutočnosti koná ako Hitler. Stačí si vypočuť tón hlasu, akým hovorí – nie je to milý ani lahodný tón, ale ako cirkusová opica bliaka do megafónu. Áno, v Rusku trestajú propagáciu homosexuality, ale to neznamená, že to je správne. Rusi sú na svojej ceste vývoja, majú odlišné problémy, odlišnú históriu, a preto majú právo na dlhší čas k civilizovanosti.

Počula som, že pravý kresťan je vľúdny

Aj keď Rusko trestá propagáciu homosexuality, mám Rusko rada. Dokonca mám rada Putina. Mám tiež rada Štefana Harabina, aj keď sa vyjadruje o homosexualite, akoby to bol mor. Prečo mám týchto ľudí rada? Mám rada každého, kto pracuje v prospech Slovanov, aj keď nemusí byť stopercentne na dokonalej úrovni vnímania a akceptácie rozmanitosti. Ja veľmi dobre chápem, že akceptáciou homosexuality by kresťanstvo stratilo naratívy, ktorými si legitimizuje opodstatnenosť svojej vlastnej existencie. Avšak duchovno, pokiaľ má byť ušľachtilé, musí byť dobré a vľúdne. Veď si len pozrite to video, kde Štefan Harabin hovorí o LGBTI, a posúďte sami, či ste z toho cítili vľúdnosť.

Za vymieranie Slovákov nemôžu gejovia, ale heterosexuáli

LGBTI práva alebo gender ideológia nemôžu ani za rozklad rodiny, ani za vymieranie Slovákov. Rozklad rodiny a vymieranie spôsobujú zlé ekonomické podmienky na život, rozcestovanosť, uponáhľanosť rodičov, emigrácia, nezamestnanosť, často nevera, alkoholizmus, gamblerstvo. Propagácia homosexuality rozvracia rodinu najmenej zo všetkých vyššie vymenovaných dôvodov. Harabin si však potrebuje kopnúť do gejov, aj keď, ako tvrdí, proti nim nič nemá.

Rusko má veľké demografické problémy. Slovensko ich má tiež obrovské, ale už konečne pochopte, aj Vy, p. Harabin, že homosexuáli deti neplodia. Vy, ak chcete riešiť demografickú krízu, tak ju riešte tak, ako sa patrí – to jest podporte tých, ktorí deti plodia. Vy radi dávate obrazné príklady, tak ja vám tiež dám jeden. Riešiť zákazom LGBTI propagandy demografickú krízu je ako opravovať blinker na aute so zadreným motorom.

Štefan Harabin, Vy konečne pochopte, že nie ste dokonale múdry, hoci ste aj boli sudcom Najvyššieho súdu. Keď chcete riešiť demografiu, tak naviažte dôchodky ľudí na platy ich detí. Týmto zabijete dve muchy jednou ranou – donútite rodičov, aby z detí vychovali riadnych, vzdelaných a pracovitých ľudí, ktorí dokážu zarobiť poriadne peniaze, a súčasne zabezpečíte dôchodky pre ľudí, lebo dôchodci budú platení z daní svojich vlastných detí. Stačí, že dôchodok nastavíte na 50% z podielu daní detí a 50% z celkového balíka.

Sú aj iné možnosti, ako zvýšiť pôrodnosť. Ja tvrdím, že najväčším zabijakom pôrodnosti sú paneláky. Ľudia toto neráčia vnímať, píšem to už nejeden raz. Kto by to bol povedal, však? Avšak kto žije v paneláku, stráca schopnosť sa množiť, lebo to je také odporné a nehostinné bývanie bez pozemku, bez záhradky, bez domácich zvierat, že človek je taký vystresovaný z príchodu zlej doby, na ktorú v paneláku nemôže byť pripravený, že radšej spácha rodové harakiri, ako by mal priviesť deti do toho stiesneného betónového chlieva. Zrušte paneláky, prikážte stavať rodinné domy a budete vidieť, že ľudia sa začnú množiť.

Ak chcete vyššiu pôrodnosť, docieľte to, aby sa v krajine množili zvieratá. Keď sa v krajine začnú množiť zvieratá, rozkvitne poľnohospodárstvo, a napodobovacím pudom sa začnú množiť aj ľudia. Nemnožiaci sa ľudia iba kopírujú správanie okolia. Krajina, v ktorej žijú, je vyprahnutá a poľnohospodársky mŕtva. Títo ľudia iba kopírujú správanie vyprahnutosti a mŕtvosti.

Nakoniec prirovnávate zákaz propagácie alkoholu mladistým k zákazu LGBTI propagande. Ibaže alkohol je návyková toxická látka, no homosexualita nie je toxická, ani náviková, ale vrodená záležitosť. Na homosexualite nie je nič zlé. Homosexualita je iba ďalšia sexuálna orientácia, navyše homosexuálne akty sú legálne už pre mladistvých od 15 rokov.

Nakoniec sa budete musieť prikloniť ku mne a k mojim názorom

Takže koho voliť? Prezradím vám jedno šokujúce tajomstvo. Ak chceme, aby Slovensko dopadlo dobre, budete sa musieť všetci pridať na moju stranu. Áno, aj vy, liberáli, aj vy, konzervatívci. Vy, liberáli, šorošovci, slniečkari, eurohujeri, sa budete musieť pridať k vlastenectvu a slovenskosti, ktoré presadzujem, a vy, konzervatívci, náckovia, národovci, sa budete musieť pridať k mojej tolerancii voči homosexuálom. Toto je jediná možnosť, ako dosiahnuť, aby to tu na Slovensku normálne dopadlo. Predstavme si, že by to tak dobre nedopadlo a vyhrala by jedna zo súperiacich strán. Ak by vyhrali šialení liberálni rusofóbni eurohujeri, tak Slovensko stratí národné cítenie a slovenský národ sa prakticky rozplynie v európskom superkotli. Ak by vyhrali kresťanskí ultrakonzervatívci, tak by ste si v katolíckej diktatúre ani neprdli – všetko by bolo zakázané – potraty, homosexuáli, nevera, rúhanie, o všetkom by rozhodovali kňazi a vieme, kto sú kňazi – služobníci neslovenského žido-rímskeho duchovna – Slovensko by skončilo v klerofašistickej diktatúre. Preto vám neostáva nič iné, len sa pridať na moju stranu – za slovenské, ale tolerantné Slovensko.

Tamtí, ktorí na moju stranu ísť nechcú, majú zo svojho postoja prospech – či už liberálni aktivisti, ktorí sa priživujú na šorošovských alebo štátnych grantoch, ktoré by bez konzervatívcov stratili opodstatnenie, alebo kresťanskí ultrakonzervatívci, ktorí sa priživujú na cirkevnom papalašizme financovanom zo štátu, čo by bez existencie homosexuálov tiež nemohlo byť legitimizované. Jedni potrebujú druhých a vyhovuje im, keď sa spolu nerozprávajú, lebo len tak sa môžu viacej nenávidieť a tak si navzájom nevidia do účtovníctva. Avšak, opakujem aj jedným, aj druhým, ak nechcete, aby Slovensko skončilo tak, alebo onak, neostáva vám nič iné, ako sa pridať na moju stranu – na stranu bláznivej spisovateľky, ktorá vo svojich románoch spája homosexualitu so slovenským vlastenectvom.

Záver

Ako bláznivá spisovateľka, ktorá vo svojich románoch spája HO-MO-SE-XU-A-LI-TU so slovenským VLAS-TE-NEC-TVOM, rozhodla som sa, že budem k p. Harabinovi nadmieru štedrá a k Vianociam mu venujem moje dva gej romány, aby si prečítal o tom, ako žijú homosexuálni VLAS-TEN-CI a aké problémy ich trápia. Nikoho nechcem uraziť, ale naozaj by bolo dobré, aby si p. Harabin prečítal moje knihy, aj keď nie sú najtenšie. Zistil by, ako je to so skutočným slovenským duchovnom. Naučil by sa, čo za symbol je slovenský dvojkríž. Že je to strom. Veľmi dôležitý strom. Možno si tie knihy nikdy neprečíta, ale možno áno a potom môžno zmení názor. Dúfajme.