Myslíte si, že sa tieto krásky vyrovnajú našej Svätici z Neviditeľného zdroja? Neviditeľný zdroj má už niekoľko rokov, ale stále je najlepším a skutočne slovenským gej románom na Slovensku.